close
خرید هاست
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (جلسه 9)
loading...

تارنمای 19 بهمن

استفاده از Solver : چگونه Solver را در اکسل فعال کنیم؟در ابتدا ممکن است این گزینه نصب نباشد.برای نصب در اکسل 2003 به منویTools و Add-Ins رفته و تیک Solver Add-in…

Admin بازدید : 4135 شنبه 09 ارديبهشت 1391 زمان : 9:40 نظرات ()

استفاده از Solver :


چگونه Solver را در اکسل فعال کنیم؟
در ابتدا ممکن است این گزینه نصب نباشد.برای نصب در اکسل 2003 به منوی
Tools و Add-Ins رفته و تیک Solver Add-in را بزنید تا نصب شود و به گزینه های منوی
Tools اضافه شود.در اکسل 2007 این گزینه در منوی Data قرار دارد و برای نصب آن می بایست از دکمه Office Button(دکمه ای که در سمت چپ قسمت بالای اکسل و با آیکون آفیس وجود دارد) گزینه Excel Options را انتخاب کنید سپس در سمت راست Add-Ins
و در سمت چپ بعد از انتخاب Excel Add-ins در قسمت Manage روی  Go کلیک کرده
و در پنجره ای که باز می شود Solver Add-in را تیک دار کنید.

 


کاربرد ابزارSolver در حسابداری:
فرض کنید با بودجه ای معادل 100000 تومان قصد دارید کالاهایی را خریداری کنید که قیمت آنها را از قبل می دانید ولی دقیقا نمی دانید چه مقدار از هر کالا را خریداری کنید تا برای خرید بقیه ی کالاها با کمبود بودجه مواجه نشوید.در اینجا می توان از ابزار Solver استفاده کرد.برای مثال در سلول A1 تایپ کنید نام کالا و در محدوده ی
A2:A5 به ترتیب وارد کنید:سیب،پرتقال،موز،شیرینی .سپس در سلول  B1تایپ کنید قیمت کالا و در محدوده ی B2:B5 به ترتیب وارد کنید:1000 ، 2000 ، 2000 ، 2000 در سلول C1 تایپ کنید "مقدار کالا" و در محدوده ی C2:C5 عدد 1 را وارد کنید.در سلول D1 تایپ کنید"قیمت کل" و در محدوده ی  D2:D5 حاصلضرب ستون B در C را وارد کنید.در سلول D6 حاصل جمع محدوده ی D2:D5 را محاسبه کنید.از منوی Tools گزینه ی Solver را انتخاب کنید.در پنجره ای که باز می شود در قسمت Set Target Cellآدرس سلول D6 را وارد کنید.Equal To را مقدار Value of تنظیم کنید و مقدار آن را 100000 تایپ کنید.در قسمت By Changing Cells  آدرس محدوده ی C2:C5 را وارد کنید.سپس روی دکمه ی Add کلیک کنید و در اکسل روی سلول C2 کلیک کنید و از منوی آبشاری در پنجره ی Add Constraint بزرگتر و مساوی ِ را انتخاب کرده و در کادر Constraintعدد 10 را تایپ کنید و در همان پنجره دکمه Add را زده سلول C3را کلیک کنید و همان کار قبلی را انجام دهید برای سلول های  C4 و C5 نیز هم چنین.بعد از اعمال این چهار شرط همچنانکه پنجره ی Add Constraint باز است محدوده ی C2:C5 را انتخاب کنید و از منوی آبشاریِ پنجره int را انتخاب کنید(برای گرد شدن مقدارها)و OKرا بزنید و سپس دکمه ی
Solve را بزنید تا اکسل محاسبات را انجام دهد.


استفاده ازGoal Seek
فرض کنید در امتحانات پایان ترم نمرات زیر را کسب کرده اید...14،15،16،17،18،19
 و یک امتحان دیگر باقی مانده است و قصد دارید نمره ای را از آخرین امتحان کسب کنید که معدل نمراتتان 17 بشود.در اینجا می توانید از ابزارGoal Seek استفاده کنید.برای اینکار نمرات کسب شده را در سلولهایA1 تاA6 وارد کنید و سپس در سلولA8 فرمول میانگین را به صورت زیر وارد کنید...
=AVERAGE(A1:A7)
همانطور که مشخص است سلول A7 نیز که فاقد داده است و قرار است مقدار آن با ابزار Goal Seek محاسبه شود نیز در فرمول میانگین وجود دارد.حالا از منویTools گزینه Goal Seek را انتخاب کنید تا پنجره ی آن باز شود.در قسمت Set cell باید آدرسی را وارد کنید که فرمول میانگین را در آن وارد کرده اید بنابراین سلول A8 را وارد کنید.در قسمت To value باید مقداری را که می خواهید مقدار میانگین به آن مقدار تغییر کند را وارد کنید که در اینجا میانگین مورد نظر ما 17 است که وارد می کنیم و در قسمت By Changing cell باید آدرس سلولی را وارد کنید که هنوز داده ای در آن وارد نشده است که در اینجا سلول مورد نظر سلول $A$7 است.حال OK را بزنید تا معدل در سلولA8به عدد 17 تغییر پیدا کند و در سلول A7 نیز نمره ای را می بینید که شما باید کسب کنید تا معدلتان 17 بشود.یعنی با کسب نمره 20 معدلتان 17 می شود.


نکته:این گزینه را می توانید به غیر از معدل بر روی فرمول های دیگر نیز پیاده کنید.

 


استفاده از ابزار Data validation
از این ابزار وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم به کاربر بفهمانیم که نمی تواند از یک محدوده ی از پیش تعیین شده تجاوز کند.فرض کنید در سلول A1باید توسط کاربر مقداری وارد شود که بین 100 و 200 باشد و کاربر از این محدودیت اطلاعی نداشته باشد در این هنگام می توانیم از ابزار Data validation استفاده کنیم.برای تمرین سلولA1 را انتخاب کرده و از منوی Data گزینه validation را انتخاب کنید در زبانه ی Settings در قسمت
Allow از منوی آبشاری Whole number را انتخاب کنید.سپس در قسمت Dataاز منوی آبشاری between را انتخاب کنید و مقدارMinimum و Maximum را به ترتیب100و200 بنویسید.به زبانه ی Input Message رفته و در صورت تمایل قسمت TitleوInput Message را پر کنید.این قسمت زمانی نمایش داده می شود که کاربر این سلول را انتخاب می کند. در زبانه ی Error Alert در کادرTitle تایپ کنید"هشدار" و در کادر Error messeage
تایپ کنید"فقط مقادیر بین 100 تا 200 پذرفته می شوند"در قسمت  Style سه نوع سبک وجود دارد با انتخاب سبک Stop اگر داده ی کاربر بالاتر از 200 یا پایین تر از 100 بود پنجره ی هشدار باز می شود و از ورود داده ی اشتباه جلوگیری می کند و کاربر به هیچ وجه نمی تواند داده اشتباه وارد کند .با انتخاب سبک Warningبه کاربر هشدار داده و به کاربر اجازه می دهد تا مقدار خارج از محدوده را با انتخاب گزینه Yesدر سلول وارد کند.
با انتخاب سبک Information به کاربر اطلاع می دهد که چه محدودیتی برای این سلول برقرار است.سپس به کاربر اجازه می دهد که با انتخاب گزینه OK مقدار خارج از محدوده را وارد کند.


نکته : برای پاک کردن سلول از این محدودیت ها پس از انتخاب سلول از منوی Edit گزینه Clear | All را انتخاب کنید.

کاربرد ابزار Scenario در حسابداری:
فرض کنید خلاصه اطلاعات چندین شرکت را در اختیار دارید و می خواهید آن را به آسانی مشاهده کنید برای اینکار می توانید از ابزار سناریو استفاده کنید.برای مثال در سلولA1 تایپ کنید نام شرکت .در سلول A2 تایپ کنید در آمد.در سلولA3 تایپ کنید هزینه.درسلول A4 تایپ کنید سود یا زیان سپس در سلول B4 اختلاف سلول B2 وB3 را با استفاده از فرمول =B2-B3 محاسبه کنید.از منوی Tools گزینه ی Scenariosرا انتخاب کنید.در پنجره ای که باز می شود روی Add کلیک کنید سپس در کادر اول (کادر نام سناریو)تایپ کنید شرکت تضامنی احمد و شرکا و در قسمت Changing cells محدوده ی B1:B3 را وارد کنید و OK را بزنید.در کادرها به ترتیب وارد کنید:
شرکت تضامنی احمد و شرکا
1000000
1500000
سپس روی  Add کلیک کنید و در کادر نام سناریو وارد کنید شرکت تضامنی حسنی و حسینی و  OK را بزنید و در کادرها به ترتیب وارد کنید:
شرکت تضامنی حسنی و حسینی
2000000
1750000
و روی Add کلیک کنید و در کادر نام سناریو وارد کنید شرکت تضامنی الف و ب و روی
OK کلیک کنید و در کادرها به ترتیب وارد کنید:
شرکت تضامنی الف و ب
3000000
2850000
و روی OK کلیک کنید.اکنون می توانید با انتخاب نام شرکت و کلیک روی دکمه ی
Show اطلاعات شرکت را در یک قسمت ثابت از اکسل مشاهده کنید.برای اینکه بتوانید از سناریو در شیت های دیگر استفاده کنید از دکمه ی Merge استفاده کنید.


استفاده از ابزار Advance Filter
ابتدا در سلول A1 تایپ کنید"اسامی"سپس در سلول A2 تا A21اسم علی را 5 بار در 5 سلول،اسم حسین را 5 بار در 5 سلول دیگر،اسم محمد را 5 بار در 5 سلول دیگر و اسم رضا را 5 بار در 5 سلول باقیمانده تایپ کنید.حالا از منوی Data در قسمت Filterگزینه ی
Advanced Filter را انتخاب کنید در قسمت List rang آدرس سلول A1:A21 را وارد کنید سپس در پایین پنجره Unique records only را تیک بزنید و  OKرا بزنید.همانگونه که مشاهده می کنید اسامی تکراری جمع شده و فقط یک نمونه از آنها نمایش داده می شود.برای برگشتن به حالت قبل از منوی  Data و قسمت Filter گزینه ی Show All را انتخاب کنید.


استفاده از Advanced Filter برای فیلتر پیشرفته:
مانند تصویر زیر یک جدول با اطلاعات مشابه بسازید...( آدرس سلول ها نیز مشابه باشد)
برای مشاهده ی تصویر جدول کلیک کنید
یا می توانید جدول با اطلاعات بالا را از اینجا دانلود کنید


بعد از آن محدوده ی A4:D4 را کپی کنید و در محدوده ی A1:D1 بچسبانید.اکنون دو سطر عنوان دارید یکی در سطر اول و دیگری در سطر چهارم.درسلول C2 شرط فیلتر را برای حقوق ماهانه اعمال می کنیم برای مثال در سلول C2 تایپ کنید
>460000
یعنی بیشتر از 460000.سپس در سلول D2 تایپ کنید اصفهان .اکنون محدوده ی داده ها را که محدوده ی A4:D21 می باشد انتخاب کنید و کلید Crtl+F3 را بزنید در قسمت
Names in workbook تایپ کنید Information و در قسمت Refers to محدوده ی داده ها را انتخاب کنید که چون قبلا انتخاب کرده اید اتوماتیک وار این قسمت تکمیل شده است.اکنون OK را بزنید.تا حالا بر روی محدوده ی داده ها اسم گذاری کرده اید.اکنون می بایست بر روی محدوده ی شرط نیز اسم گذاری کنید.محدوده ی A1:D2را انتخاب کرده کلید Ctrl+F3 را بزنید.در کادر نام تایپ کنید Terms و OK را بزنید.اکنون از منوی Data
قسمت Filter گزینه ی Advanced Filter را انتخاب کنید.تا پنجره ی مربوطه باز شود در قسمت List range کلید F3 را بزنید و از پنجره ی Paste Name نامInformationرا انتخاب کرده وOK را بزنید.توجه داشته باشید در قسمت List range فقط نامInformationوجود داشته باشد و نه آدرس سلول.به قسمت Criteria range رفته سپس کلیدF3را زده
Terms را انتخاب کرده وOK را بزنید.در پایین پنجره ی Advanced Filter گزینه
Unique records only را تیک بزنید یا نزنید(فرقی نمی کند) وOK را فشار دهید.خواهید دید که در جدول داده ها فقط افرادی که ساکن اصفهان هستند و حقوق ماهانه ی آنها بیشتر از 460000 است نمایش داده می شود.برای برگشتن به حالت عادی از منوی
 Data قسمت Filter گزینه ی Show All را انتخاب کنید.می توانید با استفاده از کادر
Copy to در پنجره ی Advanced Filter اطلاعات فیلتر شده را در جایی دیگر کپی کنید.برای فعال شدن این کادر Action را روی Copy to another locationتنظیم کنید.


ضبط یک Macro و اجرای آن:
ابتدا از منوی Tools و قسمت Macro گزینه Record New Macro را انتخاب کنید تا پنجره
Record Macro باز شود در کادر  Macro name نامی را برای ماکرو تایپ کنید.مثلا تایپ کنید  MyMacro سپس هنگامی که نشانگر ماوس را داخل کادر کوچک Shortcut key
قرار داده اید کلید ترکیبی Shift+L را فشاردهید و Store macro in را روی This Workbook
تنظیم کنید و OK را بزنید.اکنون در محدوده ی A1:A5 ارقامی را وارد کنید و با استفاده از فرمول در سلول A6 جمع ارقام را محاسبه کنید.سپس از منوی Tools قسمت Macro
گزینه ی Stop Recording را بزنید.به شیت 2 رفته کلید Alt+F8 را فشار دهید تا پنجره ی ماکروها باز شود ماکرویی که ضبط کرده اید را انتخاب کنید و دکمه  Runرا در پنجره ی
Macro بزنید.یا به شیت 3 رفته کلید Crtl+Shift+Lرا بزنید.
نکته:این ماکرو آدرس مطلق را ضبط و اجرا کرد برای اینکه بتوان از ماکرو در سلولها(آدرس های) دیگر استفاده کرد باید قبل از ورود داده ها مرجع نسبی را در کادر کوچکی که پس از زدن گزینه ضبط ماکرو باز می شود فعال کنیم.

ساخت ماکرو و اجرای آن:
برای مثال ما قصد داریم ماکرویی بسازیم که با اجرای آن سلول  A1 با فونتی به سایز 20 نشان داده شود برای اینکار از منوی Toolsبه Macro رفته و گزینه ی Macrosرا انتخاب کنید(یا کلیدAlt+F8 را بزنید).در کادر Macro name تایپ کنید MyMacro2و سپس در سمت راست پنجره ی ماکرو دکمه Create را بزنید.به برنامه Visual Basicمایکروسافت هدایت می شوید.در پنجره ی Book1 دو خط به صورت زیر وجود دارد...
Sub MyMacro2()

End Sub
شما باید دستورات لازم را بین این دو خط بنویسید.برای مثالی که ذکر شد باید بین این دو خط دستور زیر را تایپ کنید...
Cells(1, 1).Font.Size=20
توجه داشته باشید در داخل پرانتز عدد 1 اول نشان دهنده ی سطر اول و عدد 1 دوم نشان دهنده ی ستون اول است که مختصات سلول A1 را می رساند.اکنون برنامه
Visual Basic را بازدن کلید Alt+Q (یا به صورت معمول)ببندید تا به اکسل برگردید.از منوی
Tools به Macro رفته و گزینه Macros را انتخاب کنید(یا کلید ترکیبیAlt+F8 را بزنید)در پنجره ی ماکرو MyMacro2 را انتخاب و دکمه Run را در آن پنجره بزنید.همانطور که مشاهده می کنید در شیتی که هستید سلول A1 به سایز 20 تغییر می کند.
یا با دستور زیر می توانیم داده های سلول A1 را با فونت بولد(پر رنگ) نشان دهیم...
Cells(1, 1).Font.Bold = True
یا با دستور زیر می توانیم سلولA1 را با فونت 20 و به صورت بولد(پر رنگ) نشان دهیم.
Cells(1, 1).Font.Size = 20
Cells(1, 1).Font.Bold = True
یا با دستور زیر می توانیم در سلولA1 کلمه Excel را به صورت پر رنگ و با سایز 20 وارد کنیم...
Cells(1, 1).Value = "Excel"
Cells(1, 1).Font.Size = 20
Cells(1, 1).Font.Bold = True
نکته : همانند سطر اول ، داده های متنی(مانند Excel را داخل کوتیشن می گذاریم ولی برای داده های عددی کوتیشن لازم نیست)
دستور زیر محدوده ی A1:B10 را به فونتی با سایز 18 تغییرمی دهد...
Range("A1:B10").Font.Size = 18
دستور زیر کلمه Excel2003 را در محدوده ی A1:A10 از شیت یک وارد می کند...
Sheets("SHEET1").Range("A1:A10").Value = "Excel2003"

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط ستاره در تاریخ 1393/7/9 و 9:34 دقیقه ارسال شده است

سلام ممنون بابت اطلاعات خوبی که در اختیارمون میذارین و اجازه کپی هم میدین متاسفانه بعضیا نمیدونم چرا نمیذارن کپی بگیریم چون خیلیا بعلت ذیق وقت نمیتونن بشینن و همه مطالب رو همون لحظه بخونن


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  آمار سایت
 • کل مطالب : 383
 • کل نظرات : 293
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 2287
 • آی پی امروز : 251
 • آی پی دیروز : 411
 • بازدید امروز : 1,198
 • باردید دیروز : 1,992
 • گوگل امروز : 128
 • گوگل دیروز : 306
 • بازدید هفته : 7,673
 • بازدید ماه : 52,191
 • بازدید سال : 427,813
 • بازدید کلی : 2,374,570
 • کدهای اختصاصی