close
خرید هاست
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 (جلسه 9)
loading...

تارنمای 19 بهمن

جدول Kalaha را با فیلدها و مشخصات پایین ایجاد کنید.فیلد CodeKala را با مشخصات زیر ایجاد کنید...Data Type:TextField Size:30Caption : کد کالااین فیلد کلیدی باشد.فیلد…

Admin بازدید : 2129 سه شنبه 14 شهريور 1391 زمان : 16:51 نظرات ()

جدول Kalaha را با فیلدها و مشخصات پایین ایجاد کنید.
فیلد CodeKala را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Text
Field Size:30
Caption : کد کالا
این فیلد کلیدی باشد.
فیلد NameKala را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Text
Field Size:30
Caption : نام کالا
فیلد CodeGorooh را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Text
Field Size:30
Caption : کد گروه

جدول GorooheKala را با فیلدها و مشخصات زیر ایجاد کنید...
فیلد CodeGorooh را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Text
Field Size:30
Caption : کد گروه
نکته:توجه داشته باشید که مشخصات این فیلد عینا مانند فیلد کد گروه در جدول کالاها باشد.
فیلد NameGorooh را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Text
Field Size:30
Caption : نام گروه
فیلد DarsadeSood را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Number
FieldSize:Byte
Caption : درصد سود

جدول KharideKala را با فیلدها و مشخصات زیر ایجاد کنید...
فیلد CodeKala را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Text
Field Size:30
Caption : کد کالا
فیلد TedadeKharid را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Date Type:Number
Caption:تعداد خرید
فیلد Fi را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Date Type:Number
Caption:فی
فیلد TarikheKharid را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Text
Field Size:10
Caption:تاریخ خرید
جدول ForoosheKala را با فیلدها و مشخصات زیر ایجاد کنید...
فیلد FaktoreForooosh را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Text
Field Size:30
Caption:فاکتور فروش
این فیلد کلیدی باشد
فیلد CodeKala را با مشخصات زیر ایجاد کنید..
Data Type:Text
Field Size:30
Caption : کد کالا
فیلد TedadeForoosh را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Data Type:Number
Caption:تعداد فروش
فیلد Fi را با مشخصات زیر ایجاد کنید...
Date Type:Number
Caption:فی
اکنون مطابق آنچه در جلسات قبل گفته شد برای هر کدام از این جداول فرمی با همان نام ایجاد کنید.

 

 

پس از ساختن تمام فرمها،  ابتدا در فرم گروه کالا، دو گروه کالا تعریف کنید سپس در فرم کالاها 5 کالا تعریف کنید و 5 فاکتور خرید و 5 فاکتور فروش ثبت نمایید.
اکنون می خواهیم با این اطلاعات چهار کوئری(جلسات قبل روش ساخت آن بیان شد) و چهار گزارش (در این جلسه روش ساخت آن بیان می شود) تهیه کنیم.عنوان آنها به ترتیب عبارتند از:
1.کالاهای تعریف شده (شامل فیلدهای :کدکالا،نام کالا و نام گروه )
2.تعداد کالاهای خریداری شده (شامل فیلدهای : کد کالا،نام کالا،نام گروه،تعداد کل خریداری شده)
3.موجودی هر کالا(شامل فیلدهای :کد کالا،نام کالا، تعداد کل موجودی)
4.محاسبه مبلغ سود یا زیان
کوئری گزینه ی 1 :
از زبانه ی Create روی گزینه Query Design کلیک می کنیم تا وارد محیط طراحی کوئری شویم.سپس جداول Kala و GorooheKala را به محیط اضافه می کنیم.و بین آنها اتباطی مانند شکل زیر ایجاد می کنیم...


Query1-13900304
برای ایجاد ارتباط جهت دار مانند بالا دو مرتبه روی خط ارتباط کلیک می کنیم و در پنجره ای که باز می شود گزینه ی 2 را انتخاب می کنیم.
نکته:ارتباط در اینجا یعنی کد گروه از جدول گروه اتخاذ شود ( جدول کالاها که موجودی اصلی کوئری است مبدا ارتباط قرار می گیرد)
نکته 2:اگر این ارتباط برقرار نباشد اطلاعات هر کالا باید درتمام جداول وجود داشته باشد تا در این کوئری نمایش داده شود.
پس از ایجاد ارتباط فیلدهای کد کالا،نام کالا و عنوان گروه را به قسمت پایین کوئری اضافه کرده و آنرا با نام QueryKalaha ذخیره می کنیم.
کوئری گزینه ی 2:
چون در این قسمت می بایست تعداد کل خریداری شده را محاسبه کنیم ابتدا یک واسط خرید به روش زیر می سازیم...
از زبانه ی Create روی گزینه ی  Query Design کلیک می کنیم و جدول KharideKala را به محیط طراحی کوئری اضافه می کنیم.از این جدول دو فیلد CodeKala و TedadeKharid را به قسمت پایین کوئری اضافه می کنیم.از زبانه ی Design در گروه Show/Hide روی گزینه ی  Totals کلیک می کنیم و در قسمت پایین کوئری برای فیلد TedadeKharid گزینه ی Total را مقدار Sum  قرار می دهیم.
این کوئری را با نام VaseteKharid ذخیره می کنیم.
چون در این کوئری اطلاعات کد کالا،نام کالا و نام گروه در QueryKalaha و اطلاعات تعداد کل خریداری شده در کوئری VaseteKharid است در این کوئری از آنها استفاد می کنیم بدین ترتیب که ابتدا مانند قبل یک کوئری جدید ساخته  و کوئری ها ی مذکور را به محیط طراحی آن اضافه می کنیم و بین آنها مانند زیر ارتباط برقرار می کنیم...

Query2E

سپس فیلدهای کد کالا،نام کالا،نام گروه و SumOfTedadeKharid را به کوئری اضافه کنید و کوئری را با نام TedadeKoleKharid ذخیره کنید.
کوئری گزینه 3:
برای اینکه موجودی هر کالا را محاسبه کنیم می بایست علاوه بر میزان خرید ،میزان فروش هر کالا را هم حساب کنیم.بنابراین برای فروش هم یک کوئری واسط فروش و یک کوئری کل فروش ایجاد می کنیم.
برای این منظور ابتدا جدول ForoosheKala را به محیط کوئری اضافه می کنیم و فیلد های CodeKala و TedadeForoosh را به قسمت پایین کوئری اضافه می کنیم و ستون TedadeForoosh را با استفاده از علامت زیگما جمع می زنیم.در آخر کوئری را با نام VaseteForoosh ذخیره می کنیم.
اکنون برای اینکه کل فروش را حساب کنیم از کوئری واسط فروش که تعداد کل فروش در آن است و QueryKalaha که مشخصات کالاهای فروخته شده در آن است استفاده می کنیم.
یک کوئری جدید ایجاد می کنیم  و کوئری های VaseteForoosh و QueryKalaha را به آن اضافه می کنیم و ارتباطی مانند زیر بین آنها ایجاد می کنیم...
QueryKoleForoosh
فیلدهای کد کالا ،نام کالا،نام گروه و SumOfTedadeForoosh را به آن اضافه می کنیم.کوئری را با نام TedadeKoleForoosh ذخیره می کنیم.
اکنون برای محاسبه موجودی هر کالا از دو کوئری تعداد کل فروش و تعداد کل خرید استفاده می کنیم به این ترتیب که یک کوئری باز می کنیم و کوئری ها ی TedadeKoleKharid و TedadeKoleForoosh را به آن اضافه می کنیم و بین آنها مانند زیر ارتباط ایجاد می کنیم...


QueryMojodi


سپس فیلدهای کد کالا، نام کالا را به قسمت پایین کوئری وارد کنید و در ستون سوم تعداد کل خرید را منهای تعداد کل فروش کنید تا موجودی بدست بیاید.


QueryMojodo
این کوئری را با نام Mojodi ذخیره کنید.
کوئری گزینه 4:
برای اینکه مبلغ سود یا زیان را حساب کنیم می بایست کل مبلغ خرید و کل مبلغ فروش را حساب کنیم.برای محاسبه کل مبلغ فروش یک کوئری ایجاد می کنیم و از جداول، جدول فروش کالا و از کوئری ها کوئری تعداد کل فروش  را به کوئری اضافه می کنیم و بین آنها به صورت زیر ارتباط برقرار می کنیم..


Query4


کد کالا را به قسمت پایین کوئری اضافه می کنیم و در ستون دوم، فیلد Fi را در فیلد TedadeForoosh ضرب می کنیم.
کوئری را با نام MablagheKoleForoosh ذخیره می کنیم.


QueryMablagheForoosh


برای اینکه مبلغ کل خرید را محاسبه کنیم یک کوئری ایجاد کرده و کوئری تعداد کل خرید و جدول خرید کالا را به آن اضافه می کنیم و بین آنها مانند زیر ارتباط ایجاد می کنیم...


QueryMablagheKharid
سپس فیلد کد کالا را به قسمت پایین اضافه کرده و در ستون دوم فی را در تعداد ضرب می نماییم..

QueryMablagheKharid


کوئری را با نام MablagheKoleKharid ذخیره می کنیم.
اکنون برای اینکه سود یا زیان را محاسبه کنیم یک کوئری جدید ساخته و کوئری های MablagheKoleKharid و
MablagheKoleForoosh را به آن اضافه می کنیم. ویک ارتباط مانند زیر بینشان ایجاد می کنیم..


QueryS-z


در ستون اول مبلغ  فروش را منهای مبلغ خرید می کنیم و این ستون را با استفاده از علامت زیگما جمع می بندیم.
کوئری را با نام SoodYaZian ذخیره می کنیم.


QueryS-z


تا اینجا تمام کوئری های مورد نیاز ایجاد شد.برای ساخت گزارش یا Report یک روش اتوماتیک و یک روش دستی وجود دارد.برای ساخت گزارش به صورت دستی ابتدا QueryKalaha را انتخاب کنید(یک مرتبه روی آن کلیک کنید)سپس از زبانه ی Create در گروه Reports گزینه ی Report را بزنید.همانطور که مشاهده خواهید کرد گزارشی از کالاهایی که در برنامه وارد کرده اید ارائه خواهد شد.می توانید این گزارش را در نمای Design  ویرایش کنید.
برای ساخت گزارش به صورت دستی از زبانه ی Create در گروه Reports گزینه Report Design را انتخاب کنید.
PropertySheet را فعال کنید و از زبانه ی Data در قسمت Record Source کوئری QueryKalaha را انتخاب کنید.و پس از آن روی  Add Existing Fields  کلیک کنید و از کادر باز شده فیلدها را با دابل کلیک به محیط طراحی انتقال بدهید.به طور معمول هر فیلد و لیبل آن به قسمت بدنه ی گزارش انتقال می یابد.قسمت بدنه قسمتی است که فقط باید محتویات فیلد در آن نمایش داده شود بنابراین لیبل ها را با استفاده از بریدن Ctrl+X و چسباندن Ctrl+V به قسمت بالای گزارش انتقال می دهیم.مانند شکل زیر...


ReportKalaha


همانطور که در شکل بالا می بینید قسمت وسط را تا جایی که امکان داشت کوچک کردیم چون در این قسمت می بایست مقدار فیلدها نمایش داده شود و وجود داشتن فاصله ی اضافی گزارش را نامرتب جلوه میداد.
اکنون می توانیم با استفاده از ابزار Line که در زبانه Design در گروه Controls وجود دارد این گزارش را خط کشی کنیم.برای استفاده از این ابزار کافیست روی آن کلیک کنید و مانند وقتی که قلم به دست گرفته اید خط کشی کنید.
می توانید با استفاده از ابزار Lable که در قسمت کنترل وجود دارد عنوان این گزارش (لیست کالاها) را در قسمت بالای آن (هیدر گزارش) بنویسید.در آخر گزارش را با نام ListeKalaha ذخیره کنید.
اکنون برای سه کوئری دیگر سه گزارش بنویسید.

 


پیوست(فایل اکسس این جلسه): لینک دانلود
توجه:برای دریافت فایل بالا روی عبارتِ لینک دانلود راست کلیک کرده و Save Target As یا ذخیره پیوند به نام (بسته به نوع مرورگرتان) را انتخاب کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  آمار سایت
 • کل مطالب : 383
 • کل نظرات : 293
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2286
 • آی پی امروز : 264
 • آی پی دیروز : 438
 • بازدید امروز : 1,474
 • باردید دیروز : 2,006
 • گوگل امروز : 205
 • گوگل دیروز : 407
 • بازدید هفته : 1,474
 • بازدید ماه : 45,992
 • بازدید سال : 421,614
 • بازدید کلی : 2,368,371
 • کدهای اختصاصی